Produktowe

Mimo dość krótkiej historii działania funduszu, Quercus Stabilny doczekał się już drugiej dogłębnej analizy i oceny przez analityków Analiz Online – firmy monitorującej rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce. Tym razem najmłodszy fundusz spośród oferty Quercus TFI uzyskał maksymalnie możliwą ocenę .

Niespełna pół roku po uzyskaniu wszystkich licencji Komisji Nadzoru Finansowego, Templeton Asset Management Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Templeton AM TFI) wprowadziło do szerokiej dystrybucji trzy otwarte fundusze inwestycyjne skierowane do krajowego inwestora. Są to subfundusze: Wzrostowych Akcji Polskich, Zmiennej Alokacji, Elastycznego Dochodu działające w ramach parasola Franklin Templeton FIO.

Franklin Templeton dla wybranych funduszy zagranicznych ze swoje oferty dołączył dodatkową klasę uczestnictwa, która da jej posiadaczom dodatkową korzyść w postaci cyklicznie wypłacanej dywidendy. To rozwiązanie skierowane jest dla inwestorów poszukujących źródeł regularnych dochodów w warunkach wciąż niskich poziomów stóp procentowych.

W dniu 23 października 2015 roku nastąpiło połączenie NN Subfunduszu Środkowoeuropejskiego Budownictwa i Nieruchomości (fundusz przejmowany) z NN Subfunduszem Akcji Środkowoeuropejskich (fundusz przejmujący).

W dniu 21 lipca 2015 roku nastąpiła długo zapowiadana zmiana nazwy na NN Investment Partners TFI. Tym samym zmianie uległo logo Towarzystwa, adres strony internetowej a także nazwy wszystkich funduszy inwestycyjnych. Co najważniejsze dla inwestorów, zmiany nie mają wpływu ani na warunki oferty ani też strategie i polityki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych Towarzystwa.