• Przedterminowe wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii
  • Polacy produkują i kupują coraz więcej
  • Pozytywne sygnały z chińskiej gospodarki
  • MFW aktualizuje prognozy gospodarcze dotyczące Polski na 2017 rok …
  • … a GUS koryguje wzrost PKB za 2016 rok

Przedterminowe wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii
Wydarzeniem tygodnia niespodziewanie okazało się ogłoszenie przez premier Theresę May przedterminowych wyborów w Wielkiej Brytanii. Wtorkowe wystąpienie May było sporym zaskoczeniem dla rynków i obserwatorów politycznych. Bardziej spodziewano się dalszych deklaracji i ustaleń dotyczących warunków Brexitu niż świadomego wycofania się gabinetu z odpowiedzialności za podejmowane w tym zakresie decyzje. Pojawiają się opinie, że tym ruchem konserwatyści mający przewagę w sondażach poparcia chcą uzyskać od społeczeństwa dodatkowy mandat na prowadzenie negocjacji w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej. Co naturalne, wydarzenia polityczne wyraźnie odbiły się na wynikach londyńskiej giełdy. Indeks FTSE100 spadł w całym tygodniu o 2,9 proc. Mniej wrażliwe okazał mniejsze spółki z indeksu FTSE250, którego wartość spadła o 0,5 proc.

Polacy produkują i kupują coraz więcej
Zaskakująco pozytywne dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej oraz sprzedaży konsumenckiej w marcu podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny. Wyniki okazały się znacznie lepsze od lutowych danych (tutaj należy pamiętać że luty miał tylko 20 dni roboczych), ale również mocno niedoszacowane nawet przez rynkowych optymistów. Imponująco wyglądają przede wszystkim dane o produkcji budowlanej, w przypadku której oczekiwano spadku w stosunku do lutego o 0,5 proc. Ta niespodziewanie wzrosła aż o 17,2 proc. O 17,6 proc. w stosunku od lutego wzrosła produkcja przemysłowa, a w porównaniu do marca ubiegłego roku o 11,1 proc. Za danymi o produkcji przyszły rewelacyjne dane o zakupach Polaków. W porównaniu z marcem 2016 roku sprzedaż wzrosła o blisko 10 proc. a w stosunku do poprzedniego miesiąca o 16,5 proc.

Pozytywne sygnały z chińskiej gospodarki
Tydzień na światowych rynkach otworzyły bardzo dobre dane z chińskiej gospodarki dotyczące marca. Na uwagę zasłużyła zwłaszcza informacja o produkcji przemysłowej i sprzedaży detaliczne. Ta pierwsza wzrosła w porówaniu do marca ubiegłego roku o 7,6 proc. względem prognozowanego 6,3 proc. Z kolei sprzedaż konsumencka po słabszym lutym, w marcu ponownie pokazała dwucyfrowy wynik osiągając 10,9 proc. wzrost. Odczyt PKB za I kwartał tego roku pokazał nieco lepszy wzrost od spodziewanego i wyniósł 6,9 proc. Dane gospodarcze nie przełożyły się na nastroje inwestorów. Giełdy w Szanghaju i Hong Kongu zanotowały tygodniowy spadek o odpowiednio 2,2 i 0,9 proc.

MFW aktualizuje prognozy gospodarcze dotyczące Polski na 2017 rok …
Z 3,3 do 3,4 proc. Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2017 roku. Dodatkowo analitycy organizacji mocno obniżyli prognozę poziomu bezrobocia na koniec bieżącego roku z 6,2 do 5,5 proc.

… a GUS koryguje wzrost PKB za 2016 rok
W piątek Główny Urząd Statystyczny opublikował komunikat o rewizji wzrostu gospodarczego w Polsce w 2016 roku. Ostatecznie wyniósł on 2,7 proc. względem 2,8 proc. ogłoszonego miesiąc wcześniej. Powodem korekty był głębszy niż zakładano spadek poziomu inwestycji.