Tag Archives: Franklin Brazil Opportunities Fund

12 listopada br. Franklin Templeton wprowadził do sprzedaży w Polsce pięć nowych funduszy inwestycyjnych: w tym dwa akcyjne fundusze regionalne, dwa zrównoważone rynków wschodzących oraz jeden fundusz globalnych obligacji korporacyjnych. Templeton Africa Fund Fundusz lokujący aktywa w akcje spółek zarejestrowanych i notowanych na giełdach afrykańskich bądź prowadzące kluczową działalność w Afryce. Największe pozycje fundusz posiada […]