Tag Archives: ING TFI

W dniu 21 lipca 2015 roku nastąpiła długo zapowiadana zmiana nazwy na NN Investment Partners TFI. Tym samym zmianie uległo logo Towarzystwa, adres strony internetowej a także nazwy wszystkich funduszy inwestycyjnych. Co najważniejsze dla inwestorów, zmiany nie mają wpływu ani na warunki oferty ani też strategie i polityki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych Towarzystwa.

W grudniu Analizy Online zaktualizowały lub nadały nowe ratingi dziewięciu funduszom zarządzanym przez krajowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Wśród nich znalazło się aż sześć funduszy z oferty Partnerzy Inwestycyjni. Najlepsze oceny – cztery gwiazdki – otrzymały fundusze Skarbiec Lokacyjny oraz ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego. Polityka inwestycyjna obu z nich zakłada alokację aktywów głównie w wysokodochodowe […]

Początek października przyniósł poszerzenie oferty produktowej Partnerzy Inwestycyjni o produkty inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Klienci uzyskali dostęp do 24 subfunduszy inwestycyjnych zgrupowanych w dwóch funduszach parasolowych – ING Parasol FIO oraz ING SFIO. Generalny podział subfunduszy wynika w głównej mierze z geograficznego rozmieszczenia lokowanych aktywów  – ING Parasol FIO to głównie […]