Tag Archives: NN Akcji Środkowoeuropejskich

W dniu 23 października 2015 roku nastąpiło połączenie NN Subfunduszu Środkowoeuropejskiego Budownictwa i Nieruchomości (fundusz przejmowany) z NN Subfunduszem Akcji Środkowoeuropejskich (fundusz przejmujący).