Tag Archives: NN Investment Partners TFI

W dniu 23 października 2015 roku nastąpiło połączenie NN Subfunduszu Środkowoeuropejskiego Budownictwa i Nieruchomości (fundusz przejmowany) z NN Subfunduszem Akcji Środkowoeuropejskich (fundusz przejmujący).

W dniu 21 lipca 2015 roku nastąpiła długo zapowiadana zmiana nazwy na NN Investment Partners TFI. Tym samym zmianie uległo logo Towarzystwa, adres strony internetowej a także nazwy wszystkich funduszy inwestycyjnych. Co najważniejsze dla inwestorów, zmiany nie mają wpływu ani na warunki oferty ani też strategie i polityki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych Towarzystwa.