Tag Archives: nowe

Utworzenie Subfunduszu Altus ASZ Nowej Europy w ramach istniejącego parasola FIO ma być odpowiedzią Towarzystwa na funkcjonujący już od ponad roku a niedostępny dla znacznej grupy inwestorów fundusz zamknięty o zbliżonej nazwie i polityce inwestycyjnej – Altus FIZ ASZ Nowa Europa +. Jest to także wypełnienie luki w grupie funduszy otwartych, po zamkniętym dla nowych […]