Tag Archives: oferta

Początek października przyniósł poszerzenie oferty produktowej Partnerzy Inwestycyjni o produkty inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Klienci uzyskali dostęp do 24 subfunduszy inwestycyjnych zgrupowanych w dwóch funduszach parasolowych – ING Parasol FIO oraz ING SFIO. Generalny podział subfunduszy wynika w głównej mierze z geograficznego rozmieszczenia lokowanych aktywów  – ING Parasol FIO to głównie […]