Tag Archives: Quercus Stabilny

Polityka funduszu zakłada alokację aktywów pomiędzy akcje spółek notowanych na GPW oraz instrumenty dłużne (zarówno skarbowe jak i nieskarbowe), przy czym zachowana ma być relacja: udział akcji: 0-50% udział instrumentów dłużnych: 0-100% Zarządzający funduszem Quercus Stabilny jako strategię inwestycyjną ustalili wzrost wartości spółek notowanych na warszawskiej GPW, rynkach naszego regionu i rynkach wschodzących oraz zyski […]