Tag Archives: Skarbiec TFI

W grudniu Analizy Online zaktualizowały lub nadały nowe ratingi dziewięciu funduszom zarządzanym przez krajowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Wśród nich znalazło się aż sześć funduszy z oferty Partnerzy Inwestycyjni. Najlepsze oceny – cztery gwiazdki – otrzymały fundusze Skarbiec Lokacyjny oraz ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego. Polityka inwestycyjna obu z nich zakłada alokację aktywów głównie w wysokodochodowe […]