Analiza miesięczna rynku

Informacja

Analiza miesięczna rynku przedstawia w sposób graficzny zmiany głównych parametrów rynkowych w przeciągu ostatniego zakończonego miesiąca kalendarzowego.

Analiza miesięczna rynku prezentuje miesięczne zmiany :

  • poziomów najważniejszych indeksów giełdowych we wszystkich regionach świata
  • poziomów indeksów oraz subindeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  • poziomów kontraktów terminowych głównych surowców energetycznych oraz metali szlachetnych
  • średnich kursów walut według Narodowego Banku Polskiego
  • historyczne miesięczne zmiany najważniejszych wskaźników rynkowych
  • tabelę wskazującą różne kategorie inwestycji, które w ostatnich miesiącach wypracowały najatrakcyjniejsze stopy zwrotu

 

 Aktualna Analiza miesięczna rynku

Prawidłowe odczytanie dokumentu wymaga zainstalowanej przeglądarki plików pdf. Zaleca się posiadanie programu Adobe Reader