Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy muszę otworzyć w Partnerach Inwestycyjnych nowe konto bankowe?

  Nie. Partnerzy Inwestycyjni nie są bankiem i nie prowadzą rachunków bankowych. Korzystając z usług Partnerów Inwestycyjnych przy nabywaniu produktów finansowych Klient posługuje się dowolnym rachunkiem bankowym, który posiada.

 2. Czy nabywając produkty za pośrednictwem Partnerów Inwestycyjnych wpłacam środki na rachunek Spółki?

  Absolutnie nie. Wpłaty z tytułu nabywania produktów finansowych dokonywane przez Klientów w żaden sposób nie przechodzą przez konto firmy Partnerzy Inwestycyjni. Klient dokonuje przelewu bezpośrednio na rachunek firmy inwestycyjnej, której produkt nabywa.

 3. Jaka jest różnica między Partnerem Inwestycyjnym, a moim doradcą bankowym?

  Doradcy bankowi często mają bardzo ograniczoną gamę produktów, jakie mogą zaoferować swoim klientom. Zwykle są to produkty opracowywane przez podmioty z tej samej grupy kapitałowej do której należy bank. A ograniczona oferta produktowa oznacza ograniczone możliwości dywersyfikacji, jak również ograniczoną niezależność i obiektywizm w proponowaniu klientom określonych rozwiązań finansowych. Partnerzy Inwestycyjni dysponują ogromnym wachlarzem produktów i usług z pośród którego pomagają Klientom wybrać te najbardziej odpowiadające ich indywidualnym potrzebom. W końcu Partnerzy Inwestycyjni, w przeciwieństwie do swoich bankowych kolegów, nie są zobligowani do realizowania jakichkolwiek kampanii sprzedażowych określonych produktów, dzięki czemu kierują się obiektywizmem w proponowaniu Klientom określonych rozwiązań finansowych.

 4. Jak wygląda proces współpracy z Partnerem Inwestycyjnym?

  Poprzedzone analizą oczekiwań Klienta nabycie wybranego portfela produktów rozpoczyna naszą współpracę, a nie ją kończy. Wybrane przez Klienta rozwiązanie jest następnie monitorowane, a Klient informowany jest okresowo przez osobistego Partnera Inwestycyjnego o wynikach inwestycji. Częstotliwość raportowania jest indywidualnie ustalana zgodnie z preferencjami Klienta. Dzięki współpracy z Partnerem Inwestycyjnym Klient uzyskuje stały dostęp do naszej szerokiej oferty produktowej, tak by możliwe było bieżące dopasowywanie rozwiązań pod indywidualne potrzeby Klienta.

 5. Ile kosztuje mnie taka usługa?

  Nic. Partnerzy Inwestycyjni nie pobierają od Klientów żadnych opłat za świadczone usługi. Jesteśmy wynagradzani bezpośrednio przez współpracujące instytucje finansowe, tak jak wynagradzane są banki, biura maklerskie, czy firmy doradztwa finansowego oferujące produkty zewnętrznych instytucji. O ile nabycie określonego produktu związane jest z jakimiś kosztami, które pobiera firma inwestycyjna, która dostarcza produkt, to są one takie same, jak przy nabywaniu tego samego produktu np. za pośrednictwem biura maklerskiego.

 6. Jakie produkty są dostępne w ofercie Partnerów Inwestycyjnych?

  Doradcy bankowi często mają bardzo ograniczoną gamę produktów, jakie mogą zaoferować swoim klientom. Zwykle są to produkty opracowywane przez podmioty z tej samej grupy kapitałowej do której należy bank. A ograniczona oferta produktowa oznacza ograniczone możliwości dywersyfikacji, jak również ograniczoną niezależność i obiektywizm w proponowaniu klientom określonych rozwiązań finansowych. Partnerzy Inwestycyjni dysponują ogromnym wachlarzem produktów i usług z pośród którego pomagają Klientom wybrać te najbardziej odpowiadające ich indywidualnym potrzebom. W końcu Partnerzy Inwestycyjni, w przeciwieństwie do swoich bankowych kolegów, nie są zobligowani do realizowania jakichkolwiek kampanii sprzedażowych określonych produktów, dzięki czemu kierują się obiektywizmem w proponowaniu Klientom określonych rozwiązań finansowych.

 7. Jaka jest różnica między Partnerem Inwestycyjnym, a moim doradcą bankowym?

  Naszym Klientom oferujemy kompleksową paletę produktów i usług finansowych. Osobom zainteresowanym inwestowaniem i oszczędzaniem proponujemy szeroką paletę:

  • depozytów bankowych
  • polisolokat
  • lokat strukturyzowanych
  • planów systematycznego oszczędzania
  • planów inwestycyjnych
  • krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych

  Klientom poszukującym finansowania różnych przedsięwzięć proponujemy:

  • kredyty i pożyczki hipoteczne
  • pożyczki pod zastaw aktywów finansowych
  • kredyty refinansowe i konsolidacyjne

  Dzięki ścisłej współpracy z domem maklerskim oraz kancelarią prawną, Klientom korporacyjnym proponujemy także kompleksowe usługi prawno-finansowe.

 8. Jaką mam pewność że powierzone Partnerom inwestycyjnym pieniądze są bezpieczne?

  Partnerzy Inwestycyjni nie są firmą zarządzającą aktywami a doradczą. Klienci inwestują pieniądze bezpośrednio na rachunki bankowe instytucji finansowych, których produkty nabywają za pośrednictwem Partnerów Inwestycyjnych. Na żadnym etapie współpracy ani Spółka, ani Partner Inwestycyjny nie pośredniczy w obrocie gotówki.
  Za bezpieczeństwo powierzonych aktywów odpowiadają instytucje finansowe których produkty Klient nabył, a do których należą czołowe banki, fundusze inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, czy domy maklerskie.
  Spółka Partnerzy Inwestycyjni działa za zgodą i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, a w gronie jej udziałowców znajduje się Beskidzki Dom Maklerski S.A. należący do Grupy Prokom Investments co jest gwarantem jej stabilności finansowej.

 9. Jakie korzyści wiążą się z lokowaniem moich środków za pośrednictwem Partnerów Inwestycyjnych?

  Podstawową korzyścią jest dostęp w jednym miejscu i czasie do kompleksowej, starannie dobranej i stale monitorowanej oferty produktów i usług renomowanych instytucji finansowych z kraju i zagranicy w sposób najdogodniejszy dla klienta tj. za pośrednictwem osobistego Partnera Inwestycyjnego. To duża oszczędność czasu, gdy wszystko można załatwić w jednym miejscu.
  Partnerzy Inwestycyjni, wspierani przez analityków ze Spółki, jak i przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia specjalistów zatrudnionych przez współpracujące instytucje finansowe służą Klientom pomocą w doborze produktów do portfela i ich późniejszym monitorowaniu. Standardem naszej pracy jest systematyczne raportowanie Klientom o przebiegu ich inwestycji, bez względu na to w jaki produkt oraz, której instytucji finansowej Klient powierzył środki.