Fundusze polskie

Fundusze inwestycyjne to obecnie jeden z najpopularniejszych sposobów inwestowania pieniędzy. Dzięki wiedzy i doświadczeniu zarządzających, niezależnie od panującej koniunktury na rynkach finansowych, fundusze inwestycyjne umożliwiają osiąganie atrakcyjnych zysków w dowolnym horyzoncie czasowym.

Szeroka, zdywersyfikowana i starannie przez nas monitorowana oferta funduszy, w skład której wchodzi obecnie ponad 100 nowoczesnych rozwiązań finansowych, gwarantuje nieograniczoną swobodę w doborze i realizacji strategii inwestycyjnych. W naszym katalogu znajdują się zarówno produkty charakteryzujące się niskim ryzykiem inwestycyjnym i stabilnymi zyskami, jak i te o podwyższonym profilu ryzyka i dużym potencjale wzrostu.

W ofercie Partnerzy Inwestycyjni znajduje się obecnie 9 polskich Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych z funduszami typu otwartego. Poniżej znajduje się lista towarzystw z ich funduszami oraz dostęp do ich aktualnych notowań, kart, prospektów oraz kluczowych informacji dla inwestorów.

 1. AgioFunds TFI
  AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  Plac Dąbrowskiego 1
  00-057 Warszawa
  AgioFund Agresywny
  AgioFund Aktywnej Alokacji
  AgioFund Globalny
  AgioFund Kapitał
  AgioFund Kapitał Plus
     Aktualne notowania funduszy inwestycyjnych AgioFunds TFI znajdują się na stronie internetowej Towarzystwa. Przejdź do strony klikając tutaj


 2. Altus TFI
  Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  ul. Pankiewicza 3
  00-696 Warszawa
  Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny
  Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy
  Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego
  Altus Akcji
  Altus Aktywnego Zarządzania
  Altus Optymalnego Wzrostu
  Altus Pieniężny
  Altus Short
  Altus Stabilnego Wzrostu
     Aktualne notowania funduszy inwestycyjnych Altus TFI znajdują się na stronie internetowej Towarzystwa. Przejdź do strony klikając tutaj
 3. AXA TFI
  AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  ul. Chłodna 51
  00-867 Warszawa
  AXA Akcji
  AXA Akcji Dużych Spółek
  AXA Akcji MIŚS
  AXA Akcji Spółek Dywidendowych
  AXA Lokacyjny
  AXA Makro Alokacji
  AXA Obligacji
  AXA Obligacji Korporacyjnych
  AXA Selective Equity
  AXA Stabilnego Wzrostu
     Aktualne notowania funduszy inwestycyjnych AXA TFI znajdują się na stronie internetowej Towarzystwa. Przejdź do strony klikając tutaj
 4. Eques TFI
  Eques Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  ul. Chłopska 53
  80-350 Gdańsk
  Eques Akcji
  Eques Aktywnej Alokacji
  Eques Obligacji
  Eques Pieniężny
     Aktualne notowania funduszy inwestycyjnych Eques TFI znajdują się na stronie internetowej Towarzystwa. Przejdź do strony klikając tutaj
 5. MetLife TFI
  MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  ul. Przemysłowa 26
  00-450 Warszawa
  MetLife Akcji
  MetLife Akcji Amerykańskich
  MetLife Akcji Amerykańskich (USD)
  MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich
  MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD)
  MetLife Akcji Małych Spółek
  MetLife Akcji Nowa Europa
  MetLife Akcji Polskich
  MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych
  MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD)
  MetLife Akcji Rynków Wschodzących
  MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD)
  MetLife Akcji Średnich Spółek
  MetLife Aktywnej Alokacji
  MetLife Lokacyjny
  MetLife Obligacji Plus
  MetLife Obligacji Skarbowych
  MetLife Obligacji Światowych
  MetLife Obligacji Światowych (USD)
  MetLife Ochrony Wzrostu
  MetLife Pieniężny
  MetLife Stabilnego Wzrostu
  MetLife Zrównoważony Azjatycki
  MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD)
  MetLife Zrównoważony Nowa Europa
     Aktualne notowania funduszy inwestycyjnych MetLife TFI znajdują się na stronie internetowej Towarzystwa. Przejdź do strony klikając tutaj
 6. NN Investments Partners TFI
  NN Investments Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  ul. Topiel 12
  00-342 Warszawa
  NN (L) Ameryki Łacińskiej
  NN (L) Depozytowy
  NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
  NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
  NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
  NN (L) Globalnych Możliwości
  NN (L) Japonia
  NN (L) Nowej Azji
  NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)
  NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
  NN (L) Spółek Dywidendowych USA
  NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji
  NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR
  NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących
  NN Akcji Środkowoeuropejskich
  NN Gotówkowy
  NN Lokacyjny Plus
  NN Obligacji
  NN Selektywny
  NN Stabilnego Wzrostu
  NN Średnich i Małych Spółek
  NN Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości
  NN Zrównoważony
     Aktualne notowania funduszy inwestycyjnych NN Investments Partners TFI znajdują się na stronie internetowej Towarzystwa. Przejdź do strony klikając tutaj
 7. Noble Funds TFI
  Przedstawiciele Funduszu w Polsce:
  Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  Noble Fund Africa and Frontier
  Noble Fund Akcji
  Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
  Noble Fund Global Return
  Noble Fund Mieszany
  Noble Fund Obligacji
  Noble Fund Pieniężny
  Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
  Noble Fund Timingowy
     Aktualne notowania funduszy inwestycyjnych Noble Funds TFI znajdują się na stronie internetowej Towarzystwa. Przejdź do strony klikając tutaj
 8. Quercus TFI
  Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  ul. Nowy Świat 6/12
  00-400 Warszawa
  Quercus Agresywny
  Quercus Gold
  Quercus lev
  Quercus Ochrony Kapitału
  Quercus Rosja
  Quercus Selektywny
  Quercus short
  Quercus Stabilny
  Quercus Turcja
     Aktualne notowania funduszy inwestycyjnych Quercus TFI znajdują się na stronie internetowej Towarzystwa. Przejdź do strony klikając tutaj
 9. Skarbiec TFI
  Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  ul. Nowogrodzka 47A
  00-695 Warszawa
  JPMorgan – Emerging Markets Opportunities Fund Polska
  JPMorgan – Global High Yield Bond Fund Polska
  JPMorgan – Global Strategic Bond Fund Polska
  JPMorgan – Highbridge US STEEP Fund Polska
  Skarbiec – Top Funduszy Akcji SFIO
  Skarbiec – Top Funduszy Stabilnych SFIO
  Skarbiec Akcja
  Skarbiec Depozytowy DPW
  Skarbiec Globalny Akcji Małych i Średnich Spółek
  Skarbiec III Filar
  Skarbiec Kasa Pieniężny
  Skarbiec Lokacyjny
  Skarbiec Małych i Średnich Spółek
  Skarbiec Market Neutral
  Skarbiec Market Opportunities
  Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych
  Skarbiec Rynków Rozwiniętych
  Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)
  Skarbiec Rynków Surowcowych
  Skarbiec Rynków Wschodzących
  Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)
  Skarbiec Spółek Wzrostowych
  Skarbiec Top Brands
  Skarbiec Waga Zrównoważonyy
     Aktualne notowania funduszy inwestycyjnych Skarbiec TFI znajdują się na stronie internetowej Towarzystwa. Przejdź do strony klikając tutaj