Spółka założona została w 2006 roku przez partnera w kancelarii prawnej TOMASIK, CHABASIEWICZ i WSPÓLNICY s.k. Kancelaria ta świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie transakcji kapitałowych oraz przekształceń strukturalnych i jest autoryzowanym doradcą na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Menedżerowie Spółki to osoby z wieloletnim doświadczeniem zdobywanym m.in. w podmiotach Grupy UniCredito Italiano – Banku Pekao S.A. oraz Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o.

Udziałowcami Spółki są jej menedżerowie oraz Dom Maklerski BDM S.A. Obecność Domu Maklerskiego BDM S.A. w gronie udziałowców jest gwarantem stabilności finansowej Spółki.

Dom Maklerski BDM S.A. prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia KPWiG (obecnie KNF) z 2002 roku. Kapitały własne domu maklerskiego to blisko 90 mln zł. Obecnie Dom Maklerski BDM S.A. to broker o ugruntowanej pozycji rynkowej, cieszący się uznaniem zarówno inwestorów, jak i emitentów. W rankingu GG Parkiet „Najlepszy dom maklerski wśród inwestorów indywidualnych” Dom Maklerski BDM S.A. zajął pierwsze miejsce wyprzedzając m.in. Dom Inwestycyjny BRE Banku oraz Dom Maklerski BOŚ. Dom Maklerski BDM S.A. uzyskał także jedną z najwyższych ocen w przygotowanym przez magazyn „Forbes Investor” Rankingu Liderów Rynku Pierwotnego 2007.