Lokaty strukturyzowane

Masz spory apetyt na zysk ale obawiasz się ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem akcji? Proponujemy Ci skorzystanie z możliwości jakie oferują lokaty strukturyzowane.

Mechanizm działania produktu zbliżony jest do lokaty bankowej o zmiennym oprocentowaniu. Lokata strukturyzowana to połączenie dwóch elementów – depozytu bankowego oraz opcji. Dzięki zastosowaniu depozytu inwestor zyskuje gwarancję odzyskania całego kapitału po zakończeniu inwestycji. Opcja (instrument finansowy) z kolei jest formą zakładu o przyszłość i ma generować dodatkowy zysk dla Klienta. Finalnie w dacie zakończenia inwestycji otrzymujesz zainwestowany kapitał powiększony o zysk, którego wysokość zależy od zmiany instrumentu finansowego, z którym produkt jest powiązany. W zależności od konstrukcji produktu, pozwala on inwestorom zarabiać na rynkach wzrostowych, jak i spadkowych. Lokaty strukturyzowane oferowane są najczęściej w formie ubezpieczenia na życie i dożycie, dzięki czemu zyski zwolnione są z tzw. podatku Belki.

Lokata strukturyzowana to możliwość:

  • zarabiania na globalnym rynku obligacji, akcji, surowców i walut
  • przy 100% ochronie zainwestowanego kapitału w dacie zakończenia inwestycji
  • bez konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych