Zaufanie Klientów obliguje nas do przestrzegania w codziennej pracy ściśle wyznaczonych standardów pracy, opartych o wyznawane przez nas zasady i wartości, które współtworzą kulturę naszej organizacji

kompetencja

nasi Partnerzy Inwestycyjni to doświadczeni pasjonaci rynku finansowego; ich kwalifikacje i wiedza są stale poszerzane na drodze licznych szkoleń prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów; Partnerzy Inwestycyjni, wspierani przez zespół analityków, systematycznie monitorują sytuację na poszczególnych rynkach finansowych analizując jej możliwy wpływ na zachowanie się portfeli inwestycyjnych Klientów

profesjonalizm

stosowane przez nas standardy pracy wymagają od Partnerów Inwestycyjnych dochowania należytej staranności, niezależności i obiektywności w opracowywaniu rozwiązań finansowych poprzez określenie doświadczenia inwestycyjnego Klienta, jego sytuacji finansowej i rodzinnej, celu i horyzontu inwestycyjnego, akceptowanego ryzyka i oczekiwanej stopy zwrotu przed sporządzeniem jakiejkolwiek propozycji rozwiązania finansowego; raz zebrane informacje są okresowo uaktualniane

obiektywizm

przygotowując rozwiązania finansowe zawsze na pierwszym miejscu stawiamy potrzeby Klienta; pozwala nam no to fakt, iż nie jesteśmy powiązani kapitałowo ani organizacyjnie z żadną grupą bankową

dyskrecja i zaufanie

Partnerzy Inwestycyjni zobowiązani są do lojalności w stosunku do swoich Klientów, a sprawy jakie są przedmiotem dyskusji pomiędzy Klientem a Partnerem Inwestycyjnym zachowywane są w całkowitej dyskrecji i poufności przez cały okres trwania współpracy, jak również po jej zakończeniu