Notowania produktów

Notowania produktów dostępnych w Partnerzy Inwestycyjni

 1. AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
 2. Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
 3. AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
 4. AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń
 5. BlackRock Global Funds
 6. BlackRock Strategic Funds
 7. BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
 8. Eques Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
 9. Franklin Templeton Investmnet Funds
 10. ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
 11. Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

    Inventum Akcji
     Inventum Obligacji
     Inventum Ochrony Kapitału
     Inventum Pieniężny
     Inventum Premium SFIO
     Inventum Rynków Wschodzących
     Inventum Stabilnego Wzrostu
     Inventum Surowce Plus
     Inventum Zmiennego Zaangażowania
     Inventum Zrównoważony

 12. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

     KBC Gamma

 13. MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
 14. Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
 15. Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
 16. Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
 17. Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych