Obsługa klienta prowadzona jest za pośrednictwem osób współpracujących ze Spółką w charakterze Partnerów Inwestycyjnych – czyli osobistych doradców ds. finansów.

Partnerzy Inwestycyjni w relacjach z klientem odpowiedzialni są m.in. za:

  • weryfikację potrzeb, oczekiwań oraz profilu inwestycyjnego klienta;
  • opracowanie indywidualnych propozycji rozwiązań finansowych;
  • przyjmowanie od klienta pisemnych oświadczeń woli dotyczących zawierania lub wykonywania umów z instytucjami finansowymi;
  • monitorowanie portfela produktowego klienta;
  • przekazywanie klientowi comiesięcznych sprawozdań z posiadanego portfela produktów;
  • przekazywanie klientowi informacji nt. sytuacji na rynkach finansowych, celem wsparcia klienta w procesie podejmowania decyzji w zakresie doboru produktów do portfela, jak i zmiany struktury posiadanego portfela.