Plan z gwarancją kapitału

Polisa kapitałowa na życie i dożycie Plan z gwarancją kapitału

  • Decyzja o czasie trwania umowy należy do ciebie. Możesz ją dostosować do takich ważnych zdarzeń w twoim życiu, jak szkoła dzieci, spłata kredytu, zakup nieruchomości czy przejście na emeryturę.
  • Sam decydujesz jaka kwota zostanie wypłacona na koniec umowy. Jest to Twój gwarantowany kapitał, który nie ma ryzyka inwestycyjnego.
  • W razie śmierci suma ubezpieczenia wraz z rachunkiem zysków jest wypłacana bezpośrednio wskazanym przez Ciebie osobom. Nie wchodzi w skład masy spadkowej, czyli jest dostępny niezwłocznie. Nie jest również obciążony podatkiem od zysków
  • Sam decydujesz w jakiej formie wypłacimy kapitał zgromadzony na Twojej polisie – jednorazowo lub w formie renty.
  • Masz do wyboru rentę na określony czas, rentę dożywotnią lub rentę dożywotnią z ustalonym przez ciebie gwarantowanym okresem jej wypłaty, nawet w przypadku śmierci.
  • Jeśli chcesz zasilić swoje konto rentowe zawsze masz możliwość wpłaty składki doraźnej w dowolnej wysokości i czasie.
  • Wypłacane świadczenie rentowe nie jest obciążone podatkiem od zysków kapitałowych i nie wchodzi w skład masy spadkowej.

 

Do umowy możesz dokupić następujące umowy dodatkowe

  Umowa dodatkowa – Allianz Best Doctors

Allianz Best Doctors do wysokości 1 000 000 euro w ciągu roku i aż do 2 000 000 euro w ciągu całego życia.

Zakres ochrony Ubezpieczenie zapewnia możliwość weryfikacji postawionej ponownej diagnozy oraz leczenia za granicą w razie:
• zachorowań na nowotwór,
• konieczności przeprowadzenia zabiegu operacyjnego naczyń wieńcowych,
• zabiegu kardiochirurgicznego wymiany zastawki,
• zabiegu neurochirurgicznego
• przeszczepu od żywego dawcy narządów.

Ważne
• Dostęp do ekspertów i leczenia na całym świecie.

Świadczenie
W razie poważnego zachorowania polisa umożliwia:
• wydanie drugiej opinii medycznej,
• ustalenie najlepszej dostępnej metody leczenia i wybór najlepszej kliniki,
• organizację i sfinansowanie leczenia (w tym transport do limitu 10 000 euro i zakwaterowanie z bliską osobą do limitu 12 000 euro).

Limit świadczeń Polisa zapewnia realizację świadczeń do wysokości:
• 1 000 000 euro w roku,
• 2 000 000 euro w trakcie całego życia.

  Umowa dodatkowa – Poważne zachorowania– wariant standard   (20 chorób )

  Umowa dodatkowa – Poważne zachorowania– wariant komfort   ( 36 chorób)

Zakres ochrony proponowany przez Allianz należy do najszerszych na polskim rynku.

Maksymalna suma ubezpieczenia na jedną jednostkę chorobową to 1 milion zł

Wypłata świadczenia nie oznacza zakończenia umowy. Ochrona trwa nadal i obejmuje pozostałe zachorowania niepowiązane z tym, za które wypłacono już świadczenie.

 

Pozostałe umowy dodatkowe:

  Renta miesięczna w razie śmierci Ubezpieczonego

  Leczenie operacyjne wskutek wypadku lub choroby ( 713 jednostek)

  Pobyt w szpitalu wskutek wypadku lub choroby

  Allianz Assistance

  Leczenie operacyjne wskutek wypadku

  Pobyt w szpitalu wskutek wypadku ( w razie pobytu powyżej 180 dni – wypłata podwójnego świadczenia)

  Śmierć wskutek wypadku

  Niezdolność do samodzielnej egzystencji