Plany inwestycyjne i oszczędnościowe

Planujesz przyszłość własną lub swojego dziecka? Już dziś pomyśl o finansowy zabezpieczeniu realizacji tych planów. Prywatna emerytura, własne M dla wnuka, a może kosztowne hobby – koncentrując się na celu inwestuj systematycznie w długim terminie a zbudujesz kapitał niezbędny do sfinansowania twoich zamierzeń.

Wraz z AXA Życie Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. . opracowaliśmy celowe plany inwestycyjne, w ramach których inwestujesz systematyczne wpłaty za pośrednictwem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w wybrane przez Ciebie fundusze inwestycyjne. Do wyboru masz kilkadziesiąt funduszy zarządzanych przez renomowane towarzystwa funduszy inwestycyjnych.


Plan Inwestycyjny AXA Nowy Selekt

Wyselekcjonowane ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe AXA
Składka regularna
Minimalna kwota inwestycji: 250 zł (składka miesięczna)

Plan Inwestycyjny AXA Nowy Multi

Szeroka oferta ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych różnych TFI
Składka regularna lub jednorazowa
Minimalna kwota inwestycji: 250 zł (składka miesięczna), 10000 zł (składka jednorazowa)

 


 

Pamiętaj, że inwestując systematycznie (np. miesięcznie lub kwartalnie) ograniczasz ryzyko zakupu jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych po złej (wysokiej) cenie. Zmienność na rynkach w postaci okresowych spadków cen jednostek sprzyja w długim terminie Twojej inwestycji, gdyż pozwala Ci w czasie spadków za tę samą kwotę systematycznej wpłaty nabyć więcej jednostek, co w momencie wzrostu ceny jednostki uczestnictwa w przyszłości będzie źródłem dodatkowego zarobku.

Pomimo, iż plany mają stricte inwestycyjny charakter dzięki zastosowaniu formy ubezpieczenia na życie zyskujesz dodatkowo:

  • Świadczenie nie podlega podatkowi spadkowemu, możliwość uposażenia dowolnej osoby.
  • Brak podatku „Belki“ przy zmianach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.
  • Podatek od zysków kapitałowych potrącany dopiero przy wypłacie.

W ramach planów systematycznego oszczędzania Twoja składka może być inwestowana miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub roczne.