Partner Inwestycyjny towarzyszy Klientowi na każdym etapie współpracy pełniąc rolę przewodnika i doradcy. Poznawszy jego zamierzenia inwestycyjne, przygotowuje kilka koncepcji rozwiązań produktowych. Zaakceptowane przez Klienta rozwiązanie jest przez nas stale monitorowane, a o wynikach inwestycji Klient informowany jest przez Partnera Inwestycyjnego w comiesięcznych sprawozdaniach. Podczas spotkań Doradca weryfikuje, czy nie zaszły po stronie Klienta istotne zmiany wymagające dokonania modyfikacji w strukturze wcześniej wdrożonych rozwiązań.