Rachunek maklerski

Skorzystaj z możliwości inwestowania w akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne lub instrumenty pochodne. Otwórz bezpłatnie, przy minimum formalności rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim BDM S.A.

Załóż rachunek w Domu Maklerskim BDM

 

Rachunkiem możesz dysponować na różne sposoby: osobiście odwiedzając Punkty Obsługi Klienta BDM, telefonicznie lub przez internet – w ramach usługi BDM on-line, dzięki której otrzymujesz bezpłatny dostęp do notowań w czasie rzeczywistym, umożliwiającym stałą obserwację zmian kursów oraz dokonywanie transakcji w czasie poniżej 1 sekundy. Zaletą składania dyspozycji za pośrednictwem internetu jest komfort działania i niskie koszty transakcji.
W rankingu Gazety Giełdy Parkiet „Najlepszy dom maklerski wśród inwestorów indywidualnych” Dom Maklerski BDM S.A. zajął I miejsce w kategorii: życzliwość i gotowość pracowników domu maklerskiego do pomocy oraz II miejsce w kategorii opłaty i prowizje w transakcjach on-line. Ponadto BDM uplasował się w czołówce domów maklerskich w pozostałych kategoriach.