W ramach współpracy z Partnerzy Inwestycyjny, każdy z naszych Klientów co najmniej raz w miesiącu od swojego opiekuna otrzymuje Raport Inwestycji Klienta.

Raport Inwestycji Klienta w szczegółowy sposób prezentuje aktualny skład portfela inwestycyjnego wraz z jego dokładną analizą.

Raport Inwestycji Klienta składa się z sześciu modułów.

 

Moduł 1. Podstawowe dane Klienta.

Pierwszy moduł zawiera najważniejsze dane Klienta, saldo portfela(wraz z informacją dotyczącą poszczególnych walut), ryzyko portfela oraz maksymalne ryzyko inwestycyjne akceptowalne przez Klienta według ankiety MiFID.

RK1 (2)

Moduł 2. Aktualny stan portfela Klienta.

Moduł wskazuje pełną listę produktów w portfelu Klienta oraz ich najważniejsze parametry, ich aktualną wartość, zysk a także stopę zwrotu. Wszystkie dane są aktualne na dzień na który przygotowano raport.

RK2

 

Moduł 3. Analiza aktualnego stanu portfela Klienta. 

Ten moduł prezentuje w formie graficznej: strukturę aktualnego składu portfela w przeliczeniu na złote polskie; strukturę aktualnego portfela według ryzyka produktów w przeliczeniu na złote polskie; strukturę aktualnego portfela według typu produktu w przeliczeniu na złote polskie.

RK3

Moduł 4. Analiza portfela Klienta w okresie.

Kolejny moduł przedstawia wynik prowadzonej inwestycji od początku bieżącego miesiąca do dnia na który przygotowano raport. Wskazuje jaka jest wartość zysku oraz jej procentowa zmiana, a także zawiera sumaryczną wartość nowo zainwestowanych oraz wycofanych z portfela środków.

RK4 (1)

 

Moduł 5. Transakcje wykonane w okresie.

Moduł opisuje szczegółowe dane dotyczące transakcji przeprowadzonych przez Klienta na swoim portfelu w okresie od początku bieżącego miesiąca do dnia na który przygotowano raport.

RK5 (1)

Moduł 6. Objaśnienia i nota prawna.

Ostatni moduł zawiera objaśnienia do zapisów znajdujących się w treści raportu, a także notę prawną.

RK6