Aktualne prospekty informacyjne oraz inne dokumenty prawne  znajdują się na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych oraz pozostałych instytucji finansowych.