Sukcesja

Czym jest SUKCESJA

 • Skuteczne pod względem prawnym przekazanie po śmierci majątku osobistego lub firmowego kolejnym pokoleniom, wskazanym i konkretnym osobom we właściwych proporcjach
 • Zapewnienie racjonalnego rozporządzania majątkiem rodzinnym i firmowym mające na celu uniknięcie niebezpieczeństw w przyszłości (np. spory w rodzinie, kłopoty ze spłatą kredytów,upadek firmy)
 • Zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania firmy po śmierci właściciela lub współwłaściciela
 • Kompleksowe zabezpieczenie planu sukcesji od strony finansowej
  • klienta indywidualnego – w jego przestrzeni osobistej i rodzinnej
  • przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarcza
  • wspólników w spółkach osobowych i kapitałowych
  • członków zarządu i rad nadzorczych

 

Korzyści skutecznego planu SUKCESJI

Dla Rodziny

 • Racjonalny podział majątku według osobistej sytuacji życiowej (finansowego oraz materialnego) wśród dowolnie wskazanych spadkobierców
 • Gwarancja normalnego funkcjonowania rodziny po śmierci członka rodziny – dużo mniejsze prawdopodobieństwo sporów rodzinnych, rozdrobnienia majątku, podziału trudno podzielnego majątku, itp.
 • Ochrona interesów niepełnoletnich dzieci, osób żyjących w związkach nieformalnych
 • Zapewnienie zabezpieczenia przy spłacie kredytów oraz innych zobowiązań finansowych

Dla firmy

 • Zabezpieczenie firmy przed negatywnymi skutkami śmierci właściciela lub współwłaścicieli w tym jej upadku oraz likwidacji
 • Zapewnienie ciągłości funkcjonowania firmy dzięki wskazaniu kompetentnych osób na decyzyjne stanowiska
 • Zapewnienie kontynuacji umów kredytowych i leasingowych oraz wszelkich umów cywilnoprawnych warunkujących normalne działanie firmy
 • Wskazanie adekwatnego i racjonalnego z punktu widzenia dobra firmy (nieopartego o sztywne przepisy prawa spadkowego) sposobu spłaty spadkobierców zmarłego współwłaściciela