Ubezpieczenie terminowe na życie

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie jest odpowiednie dla każdego, kto chce zabezpieczyć swoich najbliższych przed koniecznością spłaty zadłużenia w razie swojej śmierci lub poważnego zachorowania czy inwalidztwa.

 Czysta ochrona obejmuje śmierć naturalną i w wyniku wypadku.

 Przyjazna kosztowo ochrona wszelkich  zobowiązań Klienta .

 Przez cały okres trwania polisy niezmienna składka i niezmienna suma ubezpieczenia .

Ochrona pełna trwa od dnia wskazanego w polisie jako dzień rozpoczęcia ochrony do dnia określonego  w polisie jako dzień zakończenia ochrony ubezpieczeniowej.

Co zapewnia to ubezpieczenie

 • Możliwość uzyskania ochrony na wysoką sumę za niewygórowaną składkę.
 • Szeroki zakres czasu trwania umowy od roku do 62 lat.
 • Możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o trzy umowy dodatkowe.

 

 Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie jest odpowiednie dla każdego kto

 • posiada zobowiązania finansowe i potrzebuje zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia na życie,
 • chce zabezpieczyć swoich najbliższych przed koniecznością spłaty zadłużenia w razie swojej śmierci lub poważnego zachorowania czy inwalidztwa,
 • szuka maksymalnej ochrony za niską składkę.
 • ma nie mniej niż 18 i nie więcej niż 81 lat.

 

Wykupując umowy dodatkowe możesz rozszerzyć zakres ubezpieczenia o ochronę

 •  na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • na wypadek poważnego zachorowania;
 • na wypadek inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem lub jedną ze zdefiniowanych chorób,
  • inwalidztwo spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem ;
  • jedną ze zdefiniowanych chorób: złośliwy nowotwór, zawał serca, udar mózgu,  utrata wzroku;
 • dotyczącą zwolnienia z opłacania składek na wypadek inwalidztwa.

 

 Ubezpieczenie zawsze jest zawierane na czas określony ze wskazaną przez klienta wysokością składki oraz częstotliwością jej opłacania. Minimalny okres trwania umowy wynosi 1 rok, maksymalny – 62 lata, lecz nie dłużej niż do ukończenia przez osobę ubezpieczoną 81 roku życia.