Zarząd

Wiceprezes Zarządu – Michał Glasenapp

 • Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 • Posiada tytuł Master of Business Administration uzyskany w Centre for Management Training przy Uniwersytecie Warszawskim
 • W latach 2005-2007 związany z Xelion. Doradcy Finansowi jako Product Manager
 • W latach 2003-2005 związany z Bankiem Pekao SA pracując w Departamencie Planowania i Controllingu a następnie Departamencie Marketingu i Rozwoju Produktów
 • Uczestnik wielu szkoleń z zakresu finansów

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Tomasz Lalik

 • Przedstawiciel Domu Maklerskiego BDM SA w Radzie Nadzorczej
 • Dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej w BDM S.A.

Członek Rady Nadzorczej – Jakub Placuch

 • Przedstawiciel Domu Maklerskiego BDM SA w Radzie Nadzorczej.
 • Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach finansowych
 • Związany z Grupą Kapitałową Domu Maklerskiego BDM S.A.