Jakub Placuch – prokurent

  • Prawnik Domu Maklerskiego BDM SA
  • Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach finansowych
  • Związany z Grupą Kapitałową Domu Maklerskiego BDM S.A.